Updates omtrent het Corona virus....


19-05-2021 - update

Hoera… we mogen weer!


Vanaf woensdag 19 mei mogen we weer binnen trainen. Na een lange periode van zo goed mogelijk behelpen op allerlei manieren, kunnen de lessen weer “normaal” plaatsvinden. We zijn de leiding bijzonder erkentelijk voor alle energie die ze hierin de afgelopen tijd hebben gestoken. Ook onze trainers zijn blij dat we nu weer naar binnen mogen.

De trainingen worden vanaf woensdag weer verzorgd volgens het lesrooster 2020-2021. Om onze leden zo snel mogelijk te bereiken en te informeren zal de leiding hun groep zelf op de hoogte stellen van alle ins en outs.

Uiteraard houden we ons aan de regels. MTV heeft een protocol opgesteld voor “eigen gebruik”. Hierin zijn de regels van Rijksoverheid, NOC*NSF, de KNGU en de gemeenten verwerkt. De betreffende documenten of url zijn op de website geplaatst.

Protocol MTV Middelburg

Rijksoverheid.nl
nocnsf.nl
Dutchgymnastics.nl


08-05-2021 - update
Helaas heeft de overheid stap 2 van de versoepeling met een minstens week uitgesteld.

We dachten op 11 mei weer naar binnen te mogen met de trainingen, maar vooralsnog is het nog even afwachten.

Echt heel lang kan het toch niet meer duren ?

We zijn er met zijn allen wel aan toe dus hou je aan de regels zodat de besmettingen (blijven) dalen.           


21-04-2021 - update
Versoepeling coronamaatregelen

De eerste kleine versoepelingen zijn volgende week een feit. Hopelijk wordt het stappenplan van de overheid vervolgd, want dat zou betekenen dat we binnen enkele weken (11 mei) weer naar binnen mogen.

Gelukkig mogen en kunnen we inmiddels buiten trainen.
We zijn hier erg blij mee omdat we onze leden weer wat meer kunnen bieden.             


23-02-2021 - update
HELAAS … Onze wens dat we vanaf volgende week weer binnen mochten trainen bleek niet uit de persconferentie.

Hoewel verruiming werd nog steeds gesproken over buitentraining.
Zeker voor de jongeren, bijvoorbeeld de basisschoolleerlingen, hadden we gehoopt dat binnen training zou worden toegestaan.
Ook omdat we weten dat de KNGU hierover uitvoerige gesprekken heeft gevoerd met het ministerie van VWS. We zullen dus nog even moeten volhouden, in ieder geval tot de volgende persconferentie over 2 weken.

Gelukkig is het deze week prachtig weer waar volop gebruik van wordt gemaakt door trainingen buiten bij onze eigen turnhal. De week ervoor werd gezamenlijk geschaatst door de top- en wedstrijdsport. De weersomstandigheden zijn verrassend. We worden hopelijk ook binnenkort verrast met toestemming voor binnen trainingen. Tot die tijd trainen we zoveel mogelijk buiten. Het liefst op toestellen bij de Zandkuil, maar als dit vanwege het weer niet kan, dan probeert de leiding iets anders te organiseren.

Het onderlinge contact is belangrijk en we willen onze leden die tenslotte wel contributie betalen, tot het uiterste van dienst zijn. Nog even volhouden, we hopen snel betere berichten te kunnen sturen.

Het bestuur is blij met alle initiatieven van de leiding. Tevens een compliment en dank naar alle leden/ouders dat zij MTV ook in deze moeilijke tijden blijven steunen....het is hartverwarmend dat de club op zoveel gezonde steun mag rekenen!

Buitentrainingen in februari! Schaatsen op de kreek bij de Oude Veerseweg En een week later in de zon en een iets hogere temperatuur buiten trainen.

 

            


12-01-2021 - update
Beste leden,
Hoewel het nieuwe jaar al bijna twee weken geleden is begonnen, hopen we dat iedereen een goede jaarwisseling heeft gehad en we wensen jullie het allerbeste voor 2021, vooral gezondheid.

We werden er al op voorbereid, maar helaas hebben we tijdens de persconferentie op dinsdag 12 januari, definitief moeten horen dat de lockdown met 3 weken wordt verlengd. Dit betekent dus dat nog steeds geen training is toegestaan.

We proberen er alles aan te doen om onze leden toch aan het “werk” te houden. Net zoals tijdens de eerste lockdown vinden er online trainingen plaats en stimuleren we met challenges en oefeningen die de trainers worden aangeboden via filmpjes.

De kosten van de vereniging lopen gewoon door en we doen wederom een beroep op solidariteit omdat de contributie gewoon zal moeten worden geïnd. Volgens eerdere besluitvorming van de ledenvergadering zal deze worden geïndexeerd, maar het bestuur vindt verhoging niet wenselijk en noodzakelijk.

Natuurlijk zullen we ook nu weer de nodige compensatie bedenken voor de leden zoals we dit eerder deden door het aanbieden van extra trainingen en doortrainen tijdens vakanties. Het is voor iedereen een lastige en moeilijke periode waar we met zijn allen doorheen moeten zien te komen.

We zijn erg blij dat MTV zulke trouwe en flexibele leden heeft. Hierdoor weten we zeker dat het ons gaat lukken en dat we als corona is overwonnen, verder kunnen gaan met een sportieve en gezonde vereniging. Heel veel dank voor ieders bereidwilligheid en medewerking.

Bestuur MTV


14-12-2020 - update
Toespraak minister president coronavirus 14 december:

Lockdown tot en met 19 januari, ook voor de binnensport.

Dit betekent dat we niet mogen trainen de komende 5 weken.

Vanaf dinsdag 15 december zijn de Zandkuil en de gymzalen in Middelburg en Souburg dicht.

Het is een strenge lockdown om besmettingen van het coronavirus tegen te gaan.
Het aantal coronabesmettingen loopt op.
Elke dag komen er nog veel besmettingen bij.
Ook moeten elke dag meer mensen naar het ziekenhuis.

We zullen er met zijn allen aan moeten werken om terug te gaan naar het normaal en zo snel mogelijk weer te mogen sporten. Er zit nu een Kerstvakantie in, dus de periode valt op zich wel mee voor de meeste groepen.
De eerste opmerking van één van onze trainers was “dat wordt weer thuis oefeningen bedenken”

Het bestuur vraagt opnieuw ieders begrip en we zullen proberen om onze leden weer zoveel mogelijk via social media en online training te bereiken.

Voor nu iedereen veel sterkte en we houden contact.

Bestuur MTV


04-11-2020 - update
Tijdens de persconferentie van de overheid op 3 november werden de regels aangescherpt om de corona te bestrijden. Deze regels gaan in op woensdag 4 november, 22.00 uur.

Hierbij werd duidelijk dat werd gekozen om de sport zoveel mogelijk open te houden, omdat men zich realiseert hoe belangrijk het is voor mensen om te sporten.
Het allerbelangrijkste is dus dat onze lessen gewoon door kunnen gaan.

Alleen sporters 18+ trainen nu in groepjes van 2.

Het bestuur heeft daarnaast het dringend advies opgevolgd dat er mondkapjes worden gedragen. Door leden boven 13+ bij binnenkomst en weggaan. Tijdens de training mag het mondkapje af. Hetzelfde geldt voor de trainers, die het mondkapje wel zullen dragen indien wordt gevangen. Verder blijven alle regels hetzelfde: 1,5 meter afstand houden, handen wassen, bij klachten thuisblijven.

De KNGU heeft de regels en mogelijkheden op een rij gezet. MTV zal deze regels volgen. https://dutchgymnastics.nl/nieuws/aanpassingen-gymport-nav-maatregelen

AANPASSINGEN GYMPORT NAV MAATREGELEN
4 november 2020


Tijdens de persconferentie van 3 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd voor de komende twee weken. Gelukkig verandert er voor ons als gymsport weinig.

Er is door het kabinet bewust gekozen om de sport zoveel mogelijk open te houden, omdat zij zich realiseert hoe belangrijk het voor mensen is om te sporten. Alle wijzigingen van maatregelen zullen wij verwerken in onze FAQ en worden vandaag verwerkt in de FAQ van NOC*NSF. Houd deze goed in te gaten want het kan zijn dat er op onderdelen toch nog aanpassingen komen.

De nieuwe aanpassingen die eventueel betrekking hebben op onze disciplines hebben wij hieronder kort samen gevat:
• De gymsport is in de meeste gevallen geen groepsles. Met een groepsles wordt vanuit de overheid een les bedoeld met een algemene instructie aan iedereen tegelijk. Zolang er individuele instructies gegeven worden aan de sporters is het dus geen groepsles.
• Groepslessen voor sporters vanaf 18 jaar zijn de komende 2 weken niet toegestaan.
• De regels voor sporten voor kinderen onder de 18 jaar blijven onveranderd.
• Sporten in groepen met sporters vanaf 18 jaar en ouder, hebben een aanpassingen in de groepsvorming. I.p.v. 4 sporters mogen de groepjes nu maximaal 2 personen bevatten (excl.de trainer). Deze groepjes van 2 personen moeten op 1,5 meter afstand tot elkaar sporten en moeten individuele instructies krijgen.
• Het maximale aantal individuen in een ruimte blijft 30 personen. Dit maximum aantal geldt ook voor bijv. ouder-en-kind gym.
• Alle sportaccommodaties mogen openblijven


14-10-2020 - update
Beste leden,
Op 14 oktober 22.00 uur zijn de nieuwe coronamaatregelen van kracht. Deze hebben geen of weinig gevolgen voor onze trainingen. Er zijn enkele kleine aanpassingen waarmee inmiddels het MTV protocol werd geactualiseerd en waarvan de leiding op de hoogte is gesteld.
 
NOC*NSF heeft inmiddels een protocol op hun website geplaatst:
https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten-versie141020.pdf
Hierin kunnen nog wijzigingen in plaatsvinden, maar vooralsnog volgt MTV zoals gewoonlijk deze richtlijnen, evenals die van Rijksoverheid.

De KNGU heeft overleg met NOC*NSF en zal deze week ook nog met informatie komen. Eventuele ontwikkelingen volgen we op de voet. Zodra alle protocollen compleet zijn worden deze op de website geplaatst. Het bestuur is blij dat onze mooie sport geen hinder ondervindt, maar laten we met zijn allen het virus te lijf gaan en ons aan de regels houden.

Bestuur MTV

Protocol MTV Middelburg

Protocol NOC*NSF


Start seizoen 2020 - 2021
Het nieuwe seizoen gaat van start. Bekijk hier het LESROOSTER. We hebben alleen wel nog steeds met Corona te maken, hierdoor zijn diverse documenten opgesteld door de diverse instanties. Hieronder zijn de downloadlinks te vinden voor de protocollen die gelden voor MTV.

Protocol MTV Middelburg

Protocol NOC*NSF

Protocol BINNENSPORT gymzalen MTV- gemeente

Protocol Optisport Sprong augustus 2020


30-05-2020 - Weer naar binnen
HOERA !!! WE MOGEN WEER… naar binnen.

Allereerst een bedankje voor jullie allemaal voor de solidariteit die wordt getoond aan de vereniging.
Wij zijn daar erg blij mee; het geeft de betrokkenheid weer en de samenhang met het verenigingsgevoel.

De buitentrainingen waren een succes. Gelukkig was het vaker mooi dan slecht weer en konden we overwegend, zij het aangepast, weer trainen.

Per 1 juli a.s. mogen we de zaal weer in, hoewel onder bepaalde regels en voorwaarden.

Het bestuur zal dan ook de nodige maatregelen treffen en een protocol maken, waarbij de richtlijnen van NOC*NSF en de KNGU in acht worden genomen en de voorwaarden van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Het protocol wordt op de website geplaatst.

Inmiddels is een inventarisatie gestart voor het eventueel doortrainen tijden de zomervakantie.
Er komt een aangepast lesrooster en de trainingen zullen allemaal in de Zandkuil plaatsvinden. De leiding zal hun groepen informeren en laten weten wanneer de trainingen zijn.

Nogmaals dank voor alle medewerking en solidariteit, we hopen dat we weer lekker gaan trainen.

Hartelijk groet, Bestuur MTV


Documenten die gelden voor het buitensporten
Vanuit diverse organisaties zijn er protocollen opgesteld ten behoeve van het veilig buiten sporten in Corona-tijd. Wij als MTV hebben daarnaast een eigen protocol in moeten dienen bij de gemeente.

Hieronder zijn de diverse protocollen terug te vinden en te lezen.

Protocol NOC*NSF
Protocol KNGU (aanvulling op NOC*NSF (deze is komen te vervallen)
Protocol MTV Middelburg04-05-2020 - Eerst buitentraining
Beste leden,

We beginnen weer met de “echte” trainingen !
Weliswaar nog buiten en aangepast, maar wel bij onze eigen accommodatie De Zandkuil.

We zijn blij dat we toestemming hebben gekregen op het door het bestuur ingediende protocol van de gemeente Middelburg, en dat we weer samen kunnen trainen.

Het protocol schrijft wel het e.e.a. voor. De trainers moeten 1,5 meter afstand houden bijvoorbeeld.
Onze leden van 13 t/m 18 jaar eveneens, maar de kinderen t/m 12 jaar hoeven dit niet.
Ouder-Peuter/kleuter gym is nog niet toegestaan.

Het protocol van MTV is zorgvuldig samengesteld en borduurt voort op de protocollen van NOC*NSF en de KNGU. De trainers zijn van alles op de hoogte en alle voorzieningen zijn getroffen.
De protocollen zijn te groot om mee te sturen met deze nieuwsbrief en werden op de website van MTV geplaatst, zodat ook de ouders zich op de hoogte kunnen stellen van alle richtlijnen en voorwaarden waar we aan moeten voldoen.

Het MTV-protocol zal bovendien zichtbaar zijn bij de accommodatie.

Het lesrooster is, al dan niet aangepast, in gezamenlijk overleg door de trainers tot stand gekomen.

Zij zullen dit naar hun eigen groepen ventileren.


We hopen op veel mooi weer !
Hartelijk groet, Bestuur MTV


29-04-2020 - Van het bestuur update
Beste leden,

Sinds vandaag mogen er weer buitentrainingen plaatsvinden.

Voor kinderen van 13 t/m 18 jaar op anderhalve meter stand en voor de leeftijd t/m 12 jaar geldt deze beperking niet.

Het bestuur heeft zoals gewoonlijk de richtlijnen van de KNGU afgewacht om tot wezenlijke organisatie hiervan te komen, hoewel de voorbereidingen hoe we de ruimte voor buitensport mogelijk kunnen invullen natuurlijk al wel waren gestart.

De KNGU heeft het protocol van NOC*NSF met een aantal randvoorwaarden aangevuld.

Volgens de protocollen mogen we niet zomaar ergens gaan sporten, maar de locatie moet bijvoorbeeld in overleg met de gemeente. Ook moeten diverse andere maatregelen worden getroffen. We hebben ook te maken met aansprakelijkheid. Kortom we zijn achter de schermen druk bezig de ruimte van de verruiming zo goed mogelijk te kunnen benutten en momenteel in overleg met alle betrokken instanties.

Het bestuur heeft, conform het advies van de KNGU, een zogenaamde “corona coördinator” aangesteld om de diverse trainingen binnen alle geledingen zo goed mogelijk en in afstemming met elkaar te regelen.

Onze trainer Harry Stapel begeleidt sinds de corona periode alle trainers en we hebben hem dan ook deze rol toebedeeld.

Harry zal in samenspraak met alle trainers een trainingsrooster opstellen.

Zodra is voldaan aan alle randvoorwaarden zullen we iedereen berichten met het buiten-trainingsschema.

En nu maar hopen op mooi weer ! Bestuur MTV


22-04-2020 - Van het bestuur update
Beste leden,

We hebben een persconferentie gehad en het is weer tijd voor een corona-bericht.

Allereerst heel veel dank aan jullie allemaal voor de solidariteit die wordt getoond aan de vereniging.
Wij zijn hier erg blij mee; het geeft de betrokkenheid weer en het verenigingsgevoel. Helaas moeten we nog even door met deze solidariteit.

De overheid heeft aangegeven dat buiten sporten weer wordt toegestaan voor de leden t/m 12 jaar en voor de leeftijd 13-18 jaar eveneens met 1 ½ meter afstand. Voor de binnensporten is er echter nog geen groen licht.
Het biedt echter vertrouwen dat binnen afzienbare tijd ook de zaalsporten weer mogen trainen.

Er is inmiddels goed contact met de gemeente en de KNGU zal ons verder informeren over de nieuwe maatregelen en de nodig kansen.

Intussen gaat onze leiding onvermoeibaar creatief door met het maken van filmpjes, online trainingen, challenges en allerlei manieren om onze leden in beweging te laten blijven. Ook dat toont solidariteit en verenigingsgevoel.

Er worden n.a.v. de nieuwe maatregelen inmiddels ook alweer nieuwe initiatieven ontwikkeld. Met zijn 17 miljoenen moeten we deze klus klaren zei premier Rutte en het bestuur heeft echt de indruk dat wij het bij MTV met zijn vijfhonderden doen. Een groot compliment voor iedereen !

Inmiddels wordt overlegd met de leiding om de gemiste trainingen te compenseren. Al eerder werd aangegeven dat hierbij wordt gedacht aan extra trainingen of doortrainen in de zomervakantie.
Ook de vakanties van iedereen zullen er wellicht iets anders uitzien dan de planning was. Wat is er dan fijner als je wel lekker kunt trainen.

We moeten nu nog even geduld hebben en gebruik maken van de aangeboden thuistrainingen, maar we hopen binnen afzienbare tijd weer samen te kunnen sporten.

Blijf gezond !
Bestuur MTV


01-04-2020 - Van het bestuur: de corona maatregelen
Nu de maatregelen verlengd zijn tot 28 april blijven onze trainingen niet toegestaan.

Gelukkig is onze leiding erg creatief gebleken en blijven zij onze leden uit hun groepen betrekken en geven aangepaste trainingsmogelijkheden. Zo worden oefeningen die thuis gedaan kunnen worden bedacht en gedeeld, gecontroleerd, filmpjes gemaakt en beoordeeld, gewezen op diverse challenges, nijntje beweegdiploma aangeboden en al wat meer mogelijk is.

De leiding van de selecties geven zelfs gewoon training tijdens de reguliere trainingstijden, maar dan via rechtstreekse beelden via internetverbinding. We zien de leerlingen in beeld hard werken terwijl de trainers dan aanwijzingen geven als “strek je tenen”.

Op deze diverse manieren kunnen de trainingen gelukkig, zij het beperkt, doorgang vinden. De waardering van het bestuur voor deze trainers is enorm. Zij komen hiermee enigszins tegemoet aan de contributie betalingen, die zoals uitgelegd in de vorige nieuwsbrief, doorgang vinden.

Natuurlijk is het bestuur wel voornemens om op enigerlei manier, compensatie aan te bieden. Er zijn al wat ideeën die in overleg met de leiding nog nader uitgewerkt moeten worden. Het is nog onduidelijk wanneer we de gymzalen weer in mogen, maar gedacht wordt bijvoorbeeld aan extra trainingen en zelfs aan doortrainen in de zomervakantie.

We staan open voor alle suggesties, dus als er ideeën zijn, dan hoort het bestuur deze graag. Deze crisis moeten we met zijn 17 miljoenen zien door te komen, het bestuur doet er alles aan om dit met de 500 leden van MTV voor elkaar te krijgen. Tot nu heel veel dank voor alle begrip en medewerking.

Het bestuur


25-03-2020 - Update Coronavirus
Het Corona virus houdt de wereld en dus ook MTV momenteel zeer stevig in zijn greep. We volgen hierin het advies van de KNGU die zich op haar beurt conformeert aan de adviezen en richtlijnen van NOC*NSF en uiteraard de maatregelen van de overheid.

Op dit moment is er nog een verbod voor trainingsaccommodaties tot 6 april. De mogelijkheid bestaat dat dit langer wordt, maar vooralsnog houdt het bestuur deze datum aan voordat eventuele verdere consequenties moeten worden overwogen.

De KNGU had reeds alle wedstrijden afgelast voor dit seizoen. Verder betekent het dat interne activiteiten zoals de activiteit voor de kleuters op 4 april en de springdisco die de jeugdraad op diezelfde dag had georganiseerd, niet door kunnen gaan. Ook wordt Reusachtig Rose die op 13 juni gepland staat nog wordt overwogen. Bijeenkomsten en vergaderingen kunnen niet doorgaan, d.w.z. niet aan tafel, maar wel via email, app of videoverbinding.

Middels zo’n videoverbinding heeft de wedstrijdafdeling meisjes 1e t/m 4e divisie een mooi systeem gemaakt voor thuistraining. Op iedere reguliere trainingstijd wordt nu getraind via een videomeeting. Diverse creatieve MTV-leiding hebben overigens betrokkenheid met hun leerlingen georganiseerd. Zo worden er worden filmpjes gemaakt en beoordeeld, er worden oefeningen aangereikt die de leden van hun groep thuis kunnen doen, en challenges aangeboden. Ook heeft de meeste leiding via whatsapp groep contact. Op internet circuleren inmiddels een heleboel voorbeelden voor activiteiten thuis.

Het bestuur houdt zich aan de richtlijnen van de KNGU, die de verenigingen erg goed en adequaat op de hoogte houdt van de ontwikkelingen en de verenigingen adviseert in diverse kwesties, o.a. de contributie. De KNGU adviseert op dit moment als volgt:
“Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je vooralsnog de contributie gewoon te innen/c.q. niet terug te storten. De kosten lopen door, of zijn zelfs hoger. Wel adviseren we je in overleg te gaan met de gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het niet innen of uitstellen van huurgelden en/of ondersteuning bieden bij lokale vraagstukken over het coronavirus”.


Vooralsnog willen wij de contributie volledig innen, ook om onze contributieadministratie zoveel mogelijk op orde en inzichtelijk te houden.
Ook het standpunt van de KNGU in deze is, gezien het bovenstaande, om de kosten die wij met zijn allen maken, zoveel mogelijk ook met zijn allen te dragen. Om die reden vraagt de KNGU om uw solidariteit met de vereniging, aangezien veel kosten ook voor MTV gewoon doorlopen. Ons streven is om medio april met verdere mededelingen hierover te kunnen komen.

Op dit moment kunnen wij verder helaas ook niet meer doen dan ons aan de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de KNGU houden. We hopen uiteraard dat iedereen gezond blijft, dat we snel uit deze crisis komen en we het gewone verenigingsleven weer op kunnen pakken.

Met vriendelijk groet,
Bestuur MTV


12-03-2020 - Informatie betreft Coronavirus
Het coronavirus heeft ook de aandacht bij MTV en we volgen nauwlettend de berichtgeving van de KNGU, die weer kijkt naar het RIVM en de overheid.

Het advies dat hierin werd gegeven, werd tot nu toe door het bestuur opgevolgd. De KNGU heeft zojuist een bericht gepubliceerd op hun website https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus met het vermelde advies.

De tweede alinea maakt ons duidelijk dat wordt geadviseerd om o.a. ook de trainingen voorlopig helemaal stil te leggen.

Het bestuur heeft besloten dit advies op te volgen.

De trainingen worden conform dit advies met onmiddellijke ingang stilgelegd. Er zal dus tot 6 april geen training plaats vinden.

Door het corona virus kan helaas de spring-disco op 4 april voor de peuters en kleuters niet door gaan.
We gaan er alles aan doen om dit feestje voor jullie later dit jaar als nog te organiseren.


Mochten er nadere ontwikkelingen zijn, dan houden wij iedereen op de hoogte.
Indien er nog vragen zijn kunt u deze stellen via secretaris@mtvmiddelburg.nlSPONSOREN:
     

     
     
     

Copyright ©
MTV Middelburg aangesloten bij de KNGU
- All rights reserved - Privacy beleid - webmaster@mtvmiddelburg.nl